Waarom veranderen? Waarom laten we alles niet bij het oude?

In de huidige markt geldt: “de enige constante is verandering” en dat vraagt om “continu verbeteren en leren van de ervaring”.
Eén van de redenen van de continue verandering zijn de technologische ontwikkelingen, globalisering en digitalisering zowel in ons werk als privé. Maar voornamelijk door de behoefte van de klant aan maatwerk, snelheid en service.
Kortom we krijgen te maken met productieprocessen die zijn te typeren als High Mix Low Volume of High Mix High Volume, tijdrovend en het vraagt veel van de flexibiliteit, initiatief en het proactief handelen van de medewerkers.
Vaak sturen organisaties deze processen op een systeemgericht wijze (ERP, CRM, etc.) en vergeten het effect van een goede samenwerking.
Al deze factoren maken dat we een andere balans moeten vinden tussen de doelstelling, de cultuur (samenwerking en communicatie) en een nieuw evenwicht tussen systeem- en klantgericht handelen.
Hierbij kan een (bottleneck) planning systeem een ondersteunende en wezenlijke rol spelen.

Wie zijn wij?