Kaepsigt heeft mijn organisatie en mij gedurende de afgelopen jaren veel waarde toegevoegd als sparringpartner op niveau bij zowel coaching-, selectie assessment-, als (re)-organisatievraagstukken. Zij gaan hierbij integer, verbindend en gecommitteerd te werk, kerncompetenties: procesmatig denken met een sterke menselijke component.

Kaepsigt doorgrondt het persoonlijkheidsprofiel tijdens selectie assessments van mensen werkelijk als geen ander, zij zien dat eerder als puzzel dan als verplichting, en projecteren dit profiel samen met mij en mijn team op de functie. Een goede match en het vooraf managen van verwachtingen en achteraf coachen is de sleutel tot ons succes.

De grootste waarden in een bedrijf zijn voor mij de mensen en de bedrijfscultuur hier vormt Kaepsigt een sleutel in.

Jaap Aukema, Directeur Stiebel Eltron, www.stiebel-eltron.nl

Referentie Stiebel

De managementcoaching van Kaepsigt sloot goed aan bij mijn behoefte. De afspraken werden daar ook op afgestemd.
De coach was duidelijk betrokken bij het totale proces en bij mij als persoon. Vanuit zijn kennis en kader gaf hij terugkoppeling. Zo werd mij een spiegel voorgehouden waardoor ik op een andere manier naar mijn proces kon kijken.
Met als resultaat meer rust en vooral zelfinzicht. Ik stap niet meer in oude valkuilen. En als ik dit wel doe, weet ik hoe hiermee om te gaan.
Het managementcoaching traject heeft me zowel zakelijk als privé veel gebracht.

E.M. Afdelingshoofd bij een Bank