Sparringpartner en advies

Samenwerking en verbetering start bij vertrouwen. Om het vertrouwen van beide kanten te winnen is een eerste kennismaking vereist. Niet uitsluitend inhoudelijk en functioneel maar vooral op het gebied van ervaring en inzicht en zeker zo belangrijk, persoonlijk. Een positieve samenwerking is een significante pijler onder het succes van een project.

Daarom, na een eerste kennismaking starten we vrijblijvend een bijeenkomst als sparringpartner. U brengt een onderwerp in en gezamenlijk werken we naar een mogelijke oplossing en antwoord op de vraag.

Interessant is wat het gekozen onderwerp betekent voor uw organisatie op de gebieden processen, planning, samenwerking en communicatie.


Projectmanagement over de as van Agile en Scrum

Agile en Scrum zijn ontstaan in de wereld van de softwareontwikkeling en heeft inmiddels ook zijn sporen verdiend in de industrie. Bijvoorbeeld bij projecten waarbij sales, engineering (innovatie, ontwikkeling) en productie als opeenvolgend proces zijn betrokken. Teams moeten snel reageren op veranderingen, verbeteren en bijblijven qua kennis en aansluiting houden bij de wens van de klant.

Juist door meerdere disciplines op diverse niveaus bijeen te brengen, creëer je een verbetertraject met draagvlak en begrip. Waarbij we naast het projectresultaat ook werken aan samenwerking, communicatie en bevlogenheid.

Onze projectaanpak borgt de kennis in uw organisatie. Onze focus ligt op de samenwerking, het proces en de communicatie. Door onze kennis, ervaring en inzicht zijn we in staat diverse soorten projecten te begeleiden.


Procesverbetering

Continuous Improvement is in de huidige markt essentieel.

Continu verbeteren door het opvolgen van ideeën, het evalueren van een project of proces inhoudelijk, qua samenwerking en/of procesmatig.

Wat is uw productiestrategie Engineering to Order, Configure to Order, Assembly to Order of gaan we voor het aanhouden van voorraden?

Gaan we voor serie en/of enkelstuks, waar ligt uw focus?

Hoe ervaart u de as van klant tot klant? Wat is de rol van bijvoorbeeld sales, engineering, bedrijfsbureau, productie en expeditie? Hoe verloopt de samenwerking en communicatie met de klant en de toeleveranciers.

Hoe staat het met de vaardigheden? Is er vervanging / back up? Houden we aansluiting met de meest recente (technologische) ontwikkelingen? Of zijn we afhankelijk, gaan we hopen en geven we het initiatief en sturing uit handen.

Door onze projectmatige aanpak sluiten we aan bij de behoefte van de klant en creëren draagvlak in de organisatie voor verandering en verbetering.


Coaching en assessment

Hoe functioneren uw medewerkers? Tonen ze leiderschap, zijn ze betrokken en hebben ze voldoende vaardigheden, zelfstandigheid en ervaren ze invloed op hun werk? Zijn er groeimogelijkheden? Zijn ze flexibel, durven zij initiatief te nemen en hebben ze oog voor productiviteit? Of kan dat beter? Wij maken werk van verandering en vooruitgang. Met coaching van medewerkers, teams en managers.


Draagvlak voor verandering en verbetering

Het doel van onze inzet? Een organisatie met betrokken medewerkers die hun talenten en mogelijkheden optimaal benutten. En waar mensen en teams goed communiceren en samenwerken, zorgvuldig werken en klanten optimaal bedienen. Waarom dit goed is voor uw bedrijf? Omdat dit uiteindelijk zorgt voor meer rendement en een lange termijn relatie met de klant.


Subsidiebegeleiding (EIA)

Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen?

Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Wij begeleiden u bij het inventariseren van de mogelijkheden en begeleiden de subsidieaanvraag tot en met de eventuele toekenning.

Contact