leaderschip

Leiderschapsontwikkeling-programma ‘MAAT-WERK’

Ongemotiveerd personeel, een hoog verzuim en verloop, in-efficiency in de productie … grote kans dat dit te maken heeft met gebrekkig leiderschap. Uiteindelijk kan dit ten koste gaan van de winstgevendheid van uw bedrijf. De oplossing? Het 6-Maanden-Leiderschapontwikkeling-programma ‘MAAT-WERK’ van Kaepsigt. Voor effectieve managers, gemotiveerde medewerkers en meer omzet.

 

Herkent u deze situaties?

  • Heeft u het idee dat uw communicatie ineffectief is?
  • Reageert u teveel ad-hoc?
  • Geeft u uw medewerkers te weinig terugkoppeling over de kwaliteit van het werk?
  • Laat het vaststellen van duidelijke doelen te wensen over?

 

Inhoud van het programma

Hoe gedraagt een effectief leider zich? Vele onderzoekers bogen zich al over die vraag. Hoewel er wel nooit een eenduidig antwoord zal komen, formuleerden met name Hersey en Blanchard een theorie die hout snijdt. Centraal daarin staat het beïnvloeden van het gedrag van mensen. Dat is altijd maatwerk, afgestemd op individuele medewerkers en teams.

 

Het is niet de bedoeling dat een manager zijn gehele afdeling tegen zich in het harnas jaagt.

In het kader van leiderschapsontwikkeling is het daarom belang dat we kijken naar het totale gedrag van de manager. En dus niet alleen naar zijn bewuste verbale uitingen. Wat is zijn drijfveer? Wat is zijn visie op leidinggeven? En op welke manier heeft hij zijn leiderschapsstijl ontwikkeld?

 

Drie concrete stappen

Het leiderschapsontwikkeling-programma ‘MAAT-WERK’ bestaat uit drie concrete stappen:

 

Stap 1: inventarisatie van vaardigheden

We inventariseren de persoonlijke en managementvaardigheden. Deze analyse biedt inzicht in de stijl van leidinggeven, de manier van communiceren en de betrokkenheid van medewerkers. De resultaten presenteren we in een grafische weergave op individueel niveau. We bespreken deze met de betreffende leidinggevende(n). In dit gesprek brengen we ook zijn team in kaart.

 

Stap 2: Alpha-programma (het leren)

We gaan aan de slag met de manier van communicatie en de leiderschapsstijl. Met het ontwikkelen van onderling vertrouwen en samenwerking. En met het ontwikkelen van een betrokken samenwerking tussen manager en medewerker. Dit doen we in een juiste balans tussen relatie- en taakgerichtheid. De leidinggevende leert alles over zijn persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. En hij leert hoe hij die optimaal inzet, zodat zijn team goed kan presteert.

 

Stap 3: Bèta-programma (het toepassen)

De leidinggevende leert zijn oude gedrag te laten ‘varen’ en leert zijn nieuwe gedrag toe te passen. Spannend, want niets weerbarstiger dan de praktijk. De leidinggevende krijgt daarom persoonlijke coaching en intervisie. Voor het borgen en inslijten van dit nieuwe gedrag begeleiden wij de deelnemer individueel. Tijdens de coaching-sessies evalueren we de ontwikkeling in de praktijk en de interactie met de medewerkers. De afsluitende intervisie heeft twee doelen: uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leidinggevenden én het ontwikkelen van een manier van samenwerken en communiceren tussen leidinggevenden. Zodat het leereffect voor de toekomst wordt gewaarborgd.

 

Maak ook werk van effectieve managers, gemotiveerde medewerkers en meer omzet

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden