6 Maanden-Samenwerkingsprogramma ‘Betrokkenheid is een keuze’

Laat de betrokkenheid van medewerkers te wensen over? Werken zij te weinig samen? En heeft u als gevolg daarvan te maken met conflicten en frustraties, hoge afkeurkosten en een hoog verzuim? Maak er werk van! Hoe? Met het 6 Maanden Samenwerkingsprogramma ‘Betrokkenheid is een keuze’! Met als resultaten: minder verzuim, minder afkeurkosten en minder uitstroom van medewerkers.

 

Herkent u deze situaties?

 • Conflicten en frustraties
 • Hoge afkeurkosten
 • Ongewenste uitstroom van (Young) professionals
 • Hoog verzuim
 • Eilandencultuur
 • Te weinig samenwerking
 • De betrokkenheid van de medewerkers is ver te zoeken.
 • De resultaten van de organisatie blijven achter.

 

Het Samenwerking-programma ‘Betrokkenheid is een keuze’ biedt de oplossing.

 

Inhoud van het programma

De betrokkenheid van medewerkers wordt in hoofdzaak bepaald door drie elementen: de juiste competenties en inzet van talenten, voldoende zelfstandigheid en de mate waarin zij oog hebben voor de relatie tussen collega’s. Met het programma ‘Betrokkenheid is een keuze’ werken we aan verbetering hiervan. Het programma bestaat uit de volgende modules:

 • Ken elkaar.
  In deze module is er aandacht voor de onderlinge relatie tussen de medewerkers. Hoe goed kennen zij elkaar eigenlijk. We werken aan de basis om vanuit hieruit te gaan bouwen.
 • Doen wat er wordt bedoeld.

Deze module is gericht op communicatie. Het programma ‘Doen wat er wordt bedoeld’ (linkje) is verweven in dit 6 maanden-programma. We werken aan de communicatie tussen medewerkers gericht op praktijksituaties. Men leert zo te communiceren om tot de beste resultaten te komen op korte en lange termijn. Geen ad-hoc oplossingen meer.

 • Ontdek je talent en wie je bent: persoonlijke ontwikkeling & betrokkenheid.

Vanuit ieder zijn talent gaan we een optimaal team vormen. De medewerker krijgt inzicht in zijn energiegevers en nemers in het werk en zijn talenten en gezamenlijk gaan we kijken of we de medewerkers zo in kunnen zetten zodat ze het beste tot hun recht komen. Rekening houdend met de bedrijfsdoelstellingen uiteraard.
Ook hebben we aandacht voor job-roulatie. Want wat gebeurt er als iemand wegvalt om wat voor reden dan ook? Wie kan hem of haar dan het beste vervangen?

 • Werk voor elkaar (samenwerking).

Uw medewerkers werken aan relatie en communicatie. Ze ontdekken hun eigen talenten en elkaars talenten. Het doel: een stabiele basis voor een goede samenwerking. Vervolgens gaan we die samenwerking optimaliseren in de praktijk. We lopen mee op de werkvloer. Ons doel voor uw bedrijf? Een zelflerend team dat groeit door samenwerking en onderlinge kennisoverdracht.

 

Maak ook werk van minder verzuim, afkeurkosten en uitstroom

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden