Coach voor de sector metaal & techniek

Heeft u te maken met een hoog verzuim? Met een hoog personeelsverloop? Met ongemotiveerde medewerkers? Of met medewerkers die regelmatig een aanvaring hebben met collega’s of klanten? Wij coachen individuele medewerkers. Onze personeelscoach doet dit in de vorm van 1-op-1-begeleiding. En met een duidelijk doel: de persoonlijke en professionele ontwikkeling van uw medewerker.

 

Voor meer productiviteit en continuïteit

Tevreden medewerkers zijn medewerkers die de kans krijgen hun talenten te benutten, verantwoordelijkheid dragen en zich binnen het bedrijf mogen en kunnen ontwikkelen. Met als doel, duurzame inzetbaarheid. Coaching draagt daaraan bij. Wat dit oplevert voor uw bedrijf? Veel. Medewerkers die tevreden zijn met hun functie en bij uw bedrijf, voelen zich meer betrokken en zijn gedrevener en productiever. Ze communiceren beter en nemen verantwoordelijkheid. Tevreden medewerkers blijven langer bij uw bedrijf. En dit alles draagt uiteindelijk bij aan meer continuïteit en meer rendement voor uw bedrijf.

 

Een coach is effectief in onder meer de volgende situaties:

  • De medewerker heeft een onvoldaan gevoel na een werkdag.
  • Er zit meer in, maar het komt er niet uit.
  • De medewerker loopt steeds tegen dezelfde dingen aan in het werk.
  • De medewerker heeft regelmatig aanvaringen met collega’s en of klanten.
  • De medewerker is niet gelukkig met de huidige situatie in werk en/of privéleven.
  • Er is een hoog personeelsverloop
  • De medewerkers denkt dat het gras elders groener is en kijkt om naar ander werk.

 

Coaching van medewerkers: onze aanpak

In een persoonlijk intakegesprek leren we uw medewerker kennen en analyseren we de situatie. Op basis daarvan maken wij een inventarisatie. Dat is vaak een interview met de betreffende medewerker en zijn leidinggevende. Ook maakt de kandidaat een sterkte-zwakteanalyse. Daarmee brengen we de kwaliteiten, drijfveren en aandachtspunten van de medewerkers in kaart. Eventueel maken we een scan van de bedrijfscultuur en de managementstijl. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op.

 

Persoonlijke gesprekken, methodieken en opdrachten

We houden persoonlijke gesprekken en zetten methodieken. Ook voert de medewerker opdrachten uit. De doelstellingen verschillen per persoon. Denk aan het ontwikkelen van talenten en gedragsvaardigheden. De duur en het aantal gesprekken hangen af van het doel en de behoeften van de coaching. De eerste vier sessies zijn tweewekelijks, daarna maandelijks. Wat individuele coaching vraagt van de medewerker? Een optimale inzet én de bereidheid om kritisch naar zichzelf te kijken.

 

Een coaching-traject duurt gemiddeld 6 tot 12 maanden.

 

Ook behoefte aan persoonlijke en professionele ontwikkeling (voor uzelf of voor een medewerker)?

Neem contact op

Direct bellen of e-mailen kan ook:

06-51373870 | info@kaepsigt.nl