Teamcoaching en teamontwikkeling

Als maakbedrijf bent u gebaat bij een efficiënt productieproces. Dat vereist niet alleen een goed machinepark, maar ook de juiste software, namelijk betrokken medewerkers.

Wat dan belangrijk is, is een goede communicatie en samenwerking tussen de teams binnen uw bedrijf. Dat loopt niet altijd goed. En dat heeft alles te maken met de verschillende belangen van de organisatie, het team en de mensen in het team. Kaepsigt coacht teams in de sector metaal & techniek.

 

Naar zelfsturende teams

De markt verandert. De vraag naar kwaliteitsproducten neemt toe. Maar hoe kunt u concurreren? Door de kwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen. Door te snijden in managementlagen? Zelfsturing? En te werken met slimme productiemethoden, zoals quick response manufacturing (QRM – voor kortere levertijden en minder voorraad) en LEAN. Dit stelt nieuwe eisen aan uw teams. Zij worden in hoge mate zelfsturend. Dat vraagt van hen dat zij onderling goed communiceren en samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Kaepsigt stoomt uw teams klaar voor de nieuwe situatie.

 

Betere samenwerking, meer rendement

Teamcoaching heeft tot doel dat teams binnen organisaties beter leren samenwerken en dat zij zich ontwikkelen. Waarom u hierin wilt investeren? Omdat teams gezamenlijk prestaties leveren die zij los van elkaar nooit kunnen behalen. Goede samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling en het rendement van de gehele organisatie.

 

Teamcoaching is effectief bij onder meer de volgende situaties:

  • Er zijn veel conflictsituaties in het team.
  • Wie heeft hier nou eigenlijk de leiding?
  • Teamleden werken niet samen.
  • Onderliggende spanningen die niet worden uitgesproken.
  • Het team houdt een onbewust systeem in stand.
  • Het team lijkt uiteen te vallen en de resultaten worden niet behaald.
  • Er is vooral aandacht voor de processnelheid en het eindresultaat, pas daarna voor de mensen.

 

Teamcoaching: onze aanpak

We analyseren eerst de huidige situatie. Dat doen we in een persoonlijk gesprek met de directie en/of het management. Op basis daarvan houden we een inventarisatie; veelal een interview met medewerkers en leidinggevende. Eventueel voeren we een scan uit naar de bedrijfscultuur en de managementstijl. Ook maken de teamleden een sterkte-zwakteanalyse. Daarmee brengen wij hun kwaliteiten, drijfveren en aandachtspunten in kaart.

 

Teamgesprekken en individuele gesprekken

Onder begeleiding van een teamcoach vinden zowel teamgesprekken als individuele gesprekken plaats. Wat zijn de talenten van de diverse teamleden? Waar zijn ze heel goed in? En wat kunnen ze verbeteren? De teamcoach beïnvloedt de interactie in een team. Dit om het team beter te laten functioneren en om het team te ondersteunen bij het maken van stappen in de ontwikkeling naar een meer zelfsturend en zelflerend team. De eerste vier sessies zijn tweewekelijks, daarna zijn ze maandelijks. Mede afhankelijk van de behoefte van het team en het bedrijf.

 

Een teamcoaching-traject duurt gemiddeld 6 tot 12 maanden.

 

Ook werk maken van de ontwikkeling van uw team(s)?

Neem contact op

Direct bellen of e-mailen kan ook:

06-51373870 | info@kaepsigt.nl